• 02993849793
 • trande-thtrungbinhc@edu.viettel.vn
 • Âp Mỏ Ó, xa Trung Binh, huyen Tran De, tinh Soc Trang
 • Tài nguyên
 • Văn bản từ Phòng
 • Kế hoạch công tác 9/2017

  Ngày ban hành:
  29/08/2017
  Ngày hiệu lực:
  29/08/2017
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực
  Dự báo thời tiết